Horgászrendek

 

2021. évi gyermek éves területi horgászengedély

Ára: 2000-Ft

 

14 év alatti gyermekek részére váltható ki.

A gyermekhorgászok csak szülői felügyelettel horgászhatnak.

Ezzel a horgászjeggyel méretkorlátozással védett hal nem tartható meg.

Ezzel a horgászjeggyel 1 db, kizárólag úszós bottal szabad horgászni.

Fekete sügér megtartása szigorúan tilos,kifogása után azonnal vissza kell engedni a tóba.

Ez a területi engedély a kiváltásától számítva legkésőbb 2022. január 31-ig érvényes.

A Szelidi-tavon horgászni lehet: December, január, február hónapokban 06órától 18 óráig.

Március 1-től  november 30-ig : 00 órától 24 óráig.

A fizető strandok partjairól május 1-től  szeptember 15-ig horgászni tilos.

A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget, 1-9.utcák, Gépállomás) partjairól június, július, valamint augusztus hónapokban 08 óra, valamint 20 óra között tilos horgászni.

A bevetett horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos.Amennyiben a halőr ilyet észlel,első esetben figyelmeztetést ad,második esetben bevonja a területi engedélyt.

Az elveszett,ellopott,megrongálódott területi jegy nem pótolható.

A halőr telefonszáma:06-20-556-2710

Az egyesület adószáma:19975724-1-03

Az egyesület honlapja: dunapatajishe.extra.hu

Az egyesület címe:6328 Dunapataj-Szelid, Bodzás, 6843/11 hrsz.

Víztér kód: 03-013

 

 

2021.évi

Szelidi-tavi

Felnőtt,  éves területi horgászengedély

Ára: 46000- Ft

Ez a horgászjegy a kiváltásától számítva legkésőbb 2022. január 31-ig érvényes.

 

1.Horgászni lehet:

December, január, február hónapokban:   06 órától  18 óráig.

Március1-től november 30-ig: 00  órától 24 óráig.

Ponty kivételével fajlagos tilalom van  minden halra az országos horgászrend szerint.

Fekete sügér megtartása szigorúan tilos,kifogása után azonnal vissza kell engedni a tóba.

Horgászati tilalmat a vezetőség telepítés,illetve egyéb okokból bármikor elrendelhet meghatározott időre.

Pergető módszerrel történő horgászat során a nem szájba akasztott hal nem tartható meg.

Műcsalival  pergetni kizárólag partról szabad  december 1-től   december 31-ig, valamint 

január 1-től február 28-ig.Az év többi hónapjában engedélyezett a csónakból történő pergetés is.

Twisterező,illetve gumihalazó horgászatnál a  twister fej   tömege max.10 g, a  horog mérete pedig max. 5/0 –ás lehet.

2.Darabkorlátozások felnőtt éves  területi horgászengedély esetében:

Méretkorlátozással védett halakból egész évben összesen 60 db tartható meg.

5kg-nál nagyobb ponty nem tartható meg, kifogás után azonnal vissza kell engedni.

Pontyból legfeljebb  3 db/nap, 5 db/hét, 20 db/első félév, 20 db/ második félév tartható meg.(Összesen 40 db/év.)

Az első félév utolsó napja június 30.

Az a horgász, aki az első félévben nem fogja ki a 20 db-os ponty kvótáját,az az első félévi ponty kvóta fentmaradó részét a második félévben (július 1-január 31.) kifoghatja.

Süllőből évente 20 db tartható meg.

Harcsából évente 15 db tartható meg.

8 kg-nál nagyobb amur nem tartható meg, kifogása után azonnal vissza kell engedni.

A kifogható amur mérete 50 cm,naponta 1 db, hetente 2 db, egész évben összesen 15 db tartható meg.

A kifogható csuka mérete 50 cm, évente legfeljebb 20 db tartható meg.

Méretkorlátozással védett halakból naponta  legfeljebb 4 db tartható meg, de azonos fajból  maximum 3 db lehet!Például: 3 ponty+ 1 harcsa, 

vagy 2 süllő+1 ponty +1 amur,vagy 2 ponty+2 süllő, stb.

 

Kuttyogatni 22 óra és 06 óra között tilos.

Vágóhorgot használni tilos.

A  bevetett horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos.Amennyiben a halőr ilyet észlel,első esetben figyelmeztetést ad,második esetben bevonja a területi engedélyt.

A kifogott, és a fogási naplóba beírt halat a horgász köteles a fogás napján történő horgászat végéig magánál tartani ,és ellenőrzés esetén a halőrnek bemutatni.A horgászat befejezése előtt a kifogott halat valakivel elvitetni,vagy valakinek elajándékozni tilos.

Az elveszett,ellopott,megrongálódott  területi jegy nem pótolható.

Több napig tartó horgászat esetén a horgász  egy időben legfeljebb 3 napra engedélyezett halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen,vagy a horgászathoz  használt vízi járműben,amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és elkönyvelte a fogási naplóba.

Az a horgász, aki egy bizonyos halfajból már elvitte az éves kvótáját, és nem vált újabb engedélyt,az év további részében célirányosan arra a halfajra már nem horgászhat.

 

Ha valaki 15 kg feletti harcsát fog, és szeretné megtartani, az kizárólag akkor lehetséges, ha a halőrnek, vagy valamelyik vezetőségi tagnak a halat  bemutatja.

Halmérleget minden horgász köteles magánál tartani.

A szerelék csónakkal, illetve egyéb eszközzel  történő behúzása engedélyezett.

Az etetés helye megjelölhető, de kizárólag csőbójával, és a horgászat befejezésekor a bóját ki kell venni.  

A darabkorlátozás,illetve méretkorlátozás alá eső hal becsült tömegét  a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba,jelezve a fogás pontos idejét.(hónap,nap,óra,perc)

A fogási naplóba kizárólag olyan tollal szabad a  fogást  beírni, amely utólag nem törölhető, nem radírozható.

Amennyiben ellenőrzéskor a halőr azt tapasztalja, hogy a horgász  radírozható tollat használt a bejegyzéshez, azonnal bevonásra kerül az engedély.

A csónakos horgász a parton közlekedő halőr felszólítására köteles kikötni ellenőrzés céljából.

A fent nem szabályozott pontokra az országos horgászrend az irányadó.

3. A nádfalba bemenni,az mögött csónakból horgászni tilos.

A horgász  kutyát nem tarthat magánál.

A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani,szemetes helyen horgászni tilos.

A fizető strandok területén egész évben tilos csónakból horgászni a tó teljes keresztmetszetében.

A fizető strandok partjairól  május 1-től szeptember 15-ig horgászni tilos.

A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget,1-9 utcák, Gépállomás ) partjairól június,július,valamint augusztus hónapokban 08 óra,valamint 20 óra között tilos horgászni.

A Sporthorgász Egyesület Dunapataj csónakkikötőjétől a  Tófarkáig  terjedő szakaszon

a parti  horgászhelyek előtt csónakból horgászni tilos még akkor is, ha a parti helyen nem horgászik senki.(A helyet 25m szélességben szabadon kell hagyni.)

A strand területére gépjárművel behajtani egész évben tilos.

Csónakos horgász nem zavarhatja  az elfoglalt parti helyen horgászókat a horgászatban.

A parti horgász a tó felületéből parttól merőlegesen a szemben lévő partig 25m-nél szélesebb sávot nem foglalhat el készségeivel, a csónakos közlekedést nem akadályozhatja.

4.A Szelidi-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében. Védelme érdekében:

-.A horgászati tevékenységhez kapcsolódóan a nád és más vízi növényzet, valamint a sulyom irtása nem végezhető.

-Tilos a védett természeti területen tüzet rakni.

-A védett természeti területen gépjárművel közlekedni csak az útként nyilvántartott utakon lehet.

-A védett természeti területen a sátorozás tilos.

-Védett természeti területen sátras ernyő használata  engedélyezett.

-Tilos a védett állatfajok élettevékenységének zavarása.

-A horgászati tevékenység során keletkező hulladékot a horgászhelyről el kell szállítani.

-Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni.

-A Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület horgásztanyája, valamit a Dunapataji Horgászegyesület csónakkikötője közötti szakaszon a parti horgászállásokhoz csónakot kikötni tilos.A tó egyéb szakaszán is a csónakokat lehetőség szerint a kijelölt helyeken úgy kell kikötni,hogy a csónakok a parti horgászatot ne akadályozzák.

-Csónakrögzítő karókat a vízben hagyni tilos.

-Robbanómotoros vízi jármű csak szolgálati célból használható,elektromos csónakmotor használata  engedélyezett.

-A sporthorgászati tevékenységhez kapcsolódóan horgászonként naponta 1 kg dara alapú etetőanyag, és 0,5 kg szemes alapú etetőanyag használható fel.

Amennyiben a sporthorgászati tevékenység közben környezetszennyezést(pl. vízszennyezést) észlelnek,úgy a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

A KNP a természetvédelmi érdekeket szolgáló szabályok megszegői ellen szabálysértési eljárást  kezdeményezhet.

A halőr telefonszáma: 06-20-556-2710

Az egyesület adószáma:19975724-1-03

Az egyesület  honlapja: dunapatajishe.extra.hu

A Szelidi-tó víztér kódja:03-013

 

2021.évi

Szelidi-tavi

Felnőtt, napi területi horgászengedély

Ára: 4500-Ft

 

Horgászrend

1.Horgászni lehet:

Azon a napon,amelyre az engedélyt kiállították,

December, január, február hónapokban 06 órától  18 óráig,

Március 1-től  november 30-ig:00  órától 24 óráig

Fajlagos tilalom süllőre, csukára, harcsára az országos horgászrend szerint, a többi

halfajra tilalom nincs.

Fekete sügér megtartása szigorúan tilos.

Horgászati tilalmat a vezetőség telepítés,illetve egyéb okokból bármikor elrendelhet meghatározott időre.

Pergető módszerrel történő horgászat során a nem szájba akasztott hal nem tartható

meg.

Műcsalival pergetni kizárólag partról szabad december 1-től december 31-ig,valamint január 1-től február 28-ig.Az év többi hónapjában engedélyezett a csónakból történő pergetés is.

Twisterező,illetve gumihalazó horgászatnál a  twister fej   tömege max.10 g, a horog mérete pedig maximum 5/0-ás lehet.

 

2.Darabkorlátozások felnőtt  napi területi horgászengedély esetében:

-5kg-nál nagyobb ponty nem tartható meg, kifogás után azonnal vissza kell engedni

-Pontyból  napi 3 db tartható meg.

-Méretkorlátozással védett halakból  összesen 3 db, plusz 5 kg egyéb hal  fogható.

A kifogható amur mérete 50 cm,naponta 1 db tartható meg.

8 kg feletti amur nem tartható meg, kifogása után azonnal vissza kell engedni.

A kifogható csuka mérete 50 cm.

Kuttyogatni 22 óra és és 06 óra között tilos.

Vágóhorgot használni tilos.

A  bevetett horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos.Amennyiben a halőr ilyet észlel,első esetben figyelmeztetést ad,második esetben bevonja a területi engedélyt.

 

Az elveszett,ellopott,megrongálódott  területi jegy nem pótolható.

Több napig tartó horgászat esetén a horgász  egy időben legfeljebb 3 napra engedélyezett halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen,vagy a horgászathoz  használt vízi járműben,amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és elkönyvelte a fogási naplóba.

Ha valaki 15 kg feletti harcsát fog, és szeretné megtartani, az kizárólag akkor lehetséges, ha a halőrnek, vagy valamelyik vezetőségi tagnak a halat bemutatja.

A szerelék csónakkal,ill. egyéb eszközzel történő behúzása engedélyezett.

Az etetés helye megjelölhető, de kizárólag csőbójával, és a horgászat befejezésekor a bóját ki kell venni.

Halmérleget minden horgász köteles magánál tartani. 

A darabkorlátozás,illetve méretkorlátozás alá eső hal becsült tömegét  a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba,jelezve a fogás pontos idejét.(hónap,nap,óra,perc)

A fogási naplóba kizárólag olyan tollal szabad  a fogást beírni, amely utólag nem törölhető, nem radírozható.

A csónakos horgász a parton közlekedő halőr felszólítására köteles kikötni ellenőrzés céljából.

A fent nem szabályozott pontokra az országos horgászrend az irányadó.

3. A nádfalba bemenni,az mögött csónakból horgászni tilos.

A horgász  kutyát nem tarthat magánál.

A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani,szemetes helyen horgászni tilos.

A fizető strandok területén egész évben tilos csónakból horgászni a tó teljes keresztmetszetében.

A fizető strandok partjairól  május 1-től szeptember 15-ig horgászni tilos.

A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget,1-9 utcák, Gépállomás ) partjairól június,július,valamint augusztus hónapokban 08 óra,valamint 20 óra között tilos horgászni.

A Sporthorgász Egyesület Dunapataj csónakkikötőjétől a  Tófarkáig  terjedő szakaszon

a parti  horgászhelyek előtt csónakból horgászni tilos még akkor is, ha a parti helyen nem horgászik senki.(A helyet 25m szélességben szabadon kell hagyni.)

A strand területére gépjárművel behajtani egész évben tilos.

Csónakos horgász nem zavarhatja  az elfoglalt parti helyen horgászókat a horgászatban.

A parti horgász a tó felületéből parttól merőlegesen a szemben lévő partig 25m-nél szélesebb sávot nem foglalhat el készségeivel, a csónakos közlekedést nem akadályozhatja.

4.A Szelidi-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében.Védelme érdekében:

-.A horgászati tevékenységhez kapcsolódóan a nád és más vízi növényzet, valamint a sulyom irtása nem végezhető.

-Tilos a védett természeti területen tüzet rakni.

-A védett természeti területen gépjárművel közlekedni csak az útként nyilvántartott utakon lehet.

-A védett természeti területen a sátorozás tilos.

-Védett természeti területen sátras ernyő használata  engedélyezett.

-Tilos a védett állatfajok élettevékenységének zavarása.

-A horgászati tevékenység során keletkező hulladékot a horgászhelyről el kell szállítani.

-Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni.

-A Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület horgásztanyája, valamint a Szűkület közötti szakaszon, a tó mindkét oldalán csónakot csak a Sporthorgász Egyesület Dunapataj  csónakkikötőjében,valamint a bérelt vízi állásoknál lehet tárolni.

-Csónakrögzítő karókat a vízben hagyni,a horgászhelyet bójával megjelölni tilos.

-Robbanómotoros vízi jármű csak szolgálati célból használható,elektromos csónakmotor használata  engedélyezett.

-A sporthorgászati tevékenységhez kapcsolódóan horgászonként naponta 1 kg dara alapú etetőanyag, és 0,5kg szemes alapú etetőanyag használható fel .

Amennyiben a sporthorgászati tevékenység közben környezetszennyezést(pl. vízszennyezést) észlelnek,úgy a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

A KNP a természetvédelmi érdekeket szolgáló szabályok megszegői ellen szabálysértési eljárást  kezdeményezhet.

A halőr telefonszáma: 06-20-556-2710

Az egyesület adószáma:19975724-1-03

Az egyesület  honlapja: dunapatajishe.extra.hu

A Szelidi-tó víztér kódja:03-013

 

2021. évi

Szelidi-tavi

Ifjúsági , éves területi horgászengedély,továbbá a női 1 botos horgászengedély

Ára: 23000- Ft

 

Horgászrend

1.Horgászni lehet:

December, január, február hónapokban:   06 órától  18 óráig.

Március 1-től november 30-ig:00  órától 24 óráig.

Fajlagos tilalom süllőre, csukára, harcsára az országos horgászrend szerint, a többi

halfajra tilalom nincs.

Ez a területi engedély a kiváltásától számítva legkésőbb 2021. január 31-ig érvényes.

Horgászati tilalmat a vezetőség telepítés,illetve egyéb okokból bármikor elrendelhet meghatározott időre.

Fekete sügér megtartása szigorúan tilos.

Pergető módszerrel történő horgászat során a nem szájba akasztott hal nem tartható

meg, kivéve a busa.

Műcsalival tilos horgászni, pergetni december 1-től   december 31-ig, valamint 

január 1-től február 28-ig.

Twisterező,illetve gumihalazó horgászatnál a  twister fej   tömege max.10 g.,

  1. horog mérete pedig max. 3/0 –ás lehet.

2.Darabkorlátozások ifjúsági éves területi horgászengedély esetében:

-5kg-nál nagyobb ponty nem tartható meg, kifogás után azonnal vissza kell engedni

-pontyból  legfeljebb 2db/nap, 3 db/hét, 20db/év tartható meg.

Méretkorlátozással védett halakból fajonként naponta 1+1 db (pl.1db ponty+1 db amur, vagy 1db süllő+1db harcsa stb.), azaz  összesen 2 db,  plusz 5 kg egyéb hal  fogható.

A kifogható amur mérete 50 cm,naponta 1 db, hetente 2 db tartható meg.

A kifogható csuka mérete 50 cm, évente legfeljebb 15 db tartható meg.

Kuttyogatni 20 óra és 06 óra között tilos.

Vágóhorgot használni tilos.

A bevetett horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos.Amennyiben a halőr ilyet észlel,első esetben figyelmeztetést ad,második esetben bevonja a területi engedélyt.

 

Az elveszett,ellopott,megrongálódott  területi jegy nem pótolható.

Több napig tartó horgászat esetén a horgász  egy időben legfeljebb 3 napra engedélyezett halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen,vagy a horgászathoz  használt vízi járműben,amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és elkönyvelte a fogási naplóba.

Az a horgász,aki 170 cm-nél nagyobb harcsát fog,azt a halőrnek, valamint egy vezetőségi tagnak bemutatja,majd ezt követően a halat a Szelidi-tóba visszaengedi,kap egy éves Szelidi-tavi horgászengedélyt a következő évre.

Ha valaki 15 kg feletti harcsát fog, és szeretné megtartani, az kizárólag akkor lehetséges, ha a halőrnek,  vagy valamelyik vezetőségi tagnak a halat bemutatja.

Süllőből évente legfeljebb 15db tartható meg.

Halmérleget minden horgász köteles magánál tartani. 

A szerelék csónakkal, ill. egyéb eszközzel történő behúzása engedélyezett.

Az etetés helye megjelölhető, de kizárólag csőbójával,és a horgászat befejezésekor a bóját ki kell venni.

A darabkorlátozás,illetve méretkorlátozás alá eső hal becsült tömegét  a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba,jelezve a fogás pontos idejét.(hónap,nap,óra,perc)

A fogási naplóba kizárólag olyan tollal szabad a fogást beírni, amely utólag nem törölhető, nem radírozható.

A csónakos horgász a parton közlekedő halőr felszólítására köteles kikötni ellenőrzés céljából.

A fent nem szabályozott pontokra az országos horgászrend az irányadó.

3. A nádfalba bemenni,az mögött csónakból horgászni tilos.

A horgász  kutyát nem tarthat magánál.

A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani,szemetes helyen horgászni tilos.

A fizető strandok területén egész évben tilos csónakból horgászni a tó teljes keresztmetszetében.

A fizető strandok partjairól  május 1-től szeptember 15-ig horgászni tilos.

A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget,1-9 utcák, Gépállomás ) partjairól június,július,valamint augusztus hónapokban 08 óra,valamint 20 óra között tilos horgászni.

A Sporthorgász Egyesület Dunapataj csónakkikötőjétől a  Tófarkáig  terjedő szakaszon

a parti  horgászhelyek előtt csónakból horgászni tilos még akkor is, ha a parti helyen nem horgászik senki.(A helyet 25m szélességben szabadon kell hagyni.)

A strand területére gépjárművel behajtani egész évben tilos.

Csónakos horgász nem zavarhatja  az elfoglalt parti helyen horgászókat a horgászatban.

A parti horgász a tó felületéből parttól merőlegesen a szembenlévő partig 25m-nél szélesebb sávot nem foglalhat el készségeivel, a csónakos közlekedést nem akadályozhatja.

4.A Szelidi-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében. Védelme érdekében:

-.A horgászati tevékenységhez kapcsolódóan a nád és más vízi növényzet, valamint a sulyom irtása nem végezhető.

-Tilos a védett természeti területen tüzet rakni.

-A védett természeti területen gépjárművel közlekedni csak az útként nyilvántartott utakon lehet.

-A védett természeti területen a sátorozás tilos.

-Védett természeti területen sátras ernyő használata  engedélyezett.

-Tilos a védett állatfajok élettevékenységének zavarása.

-A horgászati tevékenység során keletkező hulladékot a horgászhelyről el kell szállítani.

-Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni.

-A Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület horgásztanyája, valamint a Szűkület közötti szakaszon, a tó mindkét oldalán csónakot csak a Sporthorgász Egyesület Dunapataj csónakkikötőjénél, valamint a bérelt vízi állásoknál lehet tárolni.

-Csónakrögzítő karókat a vízben hagyni,a horgászhelyet bójával megjelölni tilos.

-Robbanómotoros vízi jármű csak szolgálati célból használható,elektromos csónakmotor használata  engedélyezett.

-A sporthorgászati tevékenységhez kapcsolódóan horgászonként naponta 1 kg dara alapú etetőanyag, és 0,5kg szemes alapú etetőanyag használható fel .

Amennyiben a sporthorgászati tevékenység közben környezetszennyezést(pl. vízszennyezést) észlelnek,úgy a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

A KNP a természetvédelmi érdekeket szolgáló szabályok megszegői ellen szabálysértési eljárást  kezdeményezhet.

A halőr telefonszáma: 06-20-556-2710

Az egyesület adószáma:19975724-1-03

Az egyesület  honlapja: dunapatajishe.extra.hu

A Szelidi-tó víztér kódja:03-013

 

2021.évi

Szelidi-tavi

Ifjúsági napi területi horgászengedély

Ára: 2250-Ft

 

Horgászrend

1.Horgászni lehet:

Azon a napon, amelyre az engedélyt kiállították:

December, január, február hónapokban:   06 órától  18 óráig.

Március1-től november 30-ig:00  órától 24 óráig.

Fajlagos tilalom süllőre, csukára az országos horgászrend szerint, a többi

halfajra tilalom nincs.

Horgászati tilalmat a vezetőség telepítés,illetve egyéb okokból bármikor elrendelhet meghatározott időre.

Fekete sügér megtartása szigorúan tilos.

Pergető módszerrel történő horgászat során a nem szájba akasztott hal nem tartható

meg, kivéve a busa.

Műcsalival tilos horgászni, pergetni december 1-től   december 31-ig, valamint 

január 1-től február 28-ig.

Twisterező,illetve gumihalazó horgászatnál a  twister fej   tömege max.10 g.,

  1. horog mérete pedig max. 3/0 –ás lehet.

2.Darabkorlátozások ifjúsági napi területi horgászengedély esetében:

-5kg-nál nagyobb ponty nem tartható meg, kifogás után azonnal vissza kell engedni

-pontyból  legfeljebb  napi 1 db tartható meg, a többi méretkorlátozással védett halból napi 1-1 db, összesen csak 2 db,plusz 5 kg egyéb hal fogható.

A kifogható amur mérete 50 cm,naponta 1 db tartható meg.

A kifogható csuka mérete 50 cm.

Kuttyogatni 20 óra és 06 óra között tilos.

Vágóhorgot használni tilos.

A bevetett horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos.Amennyiben a halőr ilyet észlel,első esetben figyelmeztetést ad,második esetben bevonja a területi engedélyt.

 

Az elveszett,ellopott,megrongálódott  területi jegy nem pótolható.

Több napig tartó horgászat esetén a horgász  egy időben legfeljebb 3 napra engedélyezett halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen,vagy a horgászathoz  használt vízi járműben,amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és elkönyvelte a fogási naplóba.

Az a horgász, aki 170 cm-nél nagyobb harcsát fog,azt a halőrnek, valamint egy vezetőségi tagnak bemutatja,majd ezt követően a halat a Szelidi-tóba visszaengedi,kap egy Szelidi-tavi horgászengedélyt a következő évre.

Ha valaki 15 kg feletti harcsát fog, és szeretné megtartani, az kizárólag akkor lehetséges, ha a halőrnek, vagy valamelyik vezetőségi tagnak a halat bemutatja.

  1. szerelék csónakkal, illetve egyéb eszközzel történő behúzása engedélyezett.

Az etetés helye megjelölhető, de kizárólag csőbójával,és a horgászat befejezésekor a bóját ki kell venni.

Halmérleget minden horgász köteles magánál tartani. 

A darabkorlátozás,illetve méretkorlátozás alá eső hal becsült tömegét  a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba,jelezve a fogás pontos idejét.(hónap,nap,óra,perc)

A fogási naplóba kizárólag olyan tollal szabad a fogást beírni, amely utólag nem törölhető, nem radírozható.

A csónakos horgász a parton közlekedő halőr  felszólítására köteles kikötni ellenőrzés céljából.

A fent nem szabályozott pontokra az országos horgászrend az irányadó.

3. A nádfalba bemenni,az mögött csónakból horgászni tilos.

A horgász  kutyát nem tarthat magánál.

A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani,szemetes helyen horgászni tilos.

A fizető strandok területén egész évben tilos csónakból horgászni a tó teljes keresztmetszetében.

A fizető strandok partjairól  május 1-től szeptember 15-ig horgászni tilos.

A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget,1-9 utcák, Gépállomás ) partjairól június,július,valamint augusztus hónapokban 08 óra,valamint 20 óra között tilos horgászni.

A Sporthorgász Egyesület Dunapataj csónakkikötőjétől a  Tófarkáig  terjedő szakaszon

a parti  horgászhelyek előtt csónakból horgászni tilos még akkor is, ha a parti helyen nem horgászik senki.(A helyet 25m szélességben szabadon kell hagyni.)

A strand területére gépjárművel behajtani egész évben tilos.

Csónakos horgász nem zavarhatja  az elfoglalt parti helyen horgászókat a horgászatban.

A parti horgász a tó felületéből parttól merőlegesen a szembenlévő partig 25m-nél szélesebb sávot nem foglalhat el készségeivel, a csónakos közlekedést nem akadályozhatja.

4.A Szelidi-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében.Védelme érdekében:

-.A horgászati tevékenységhez kapcsolódóan a nád és más vízi növényzet, valamint a sulyom irtása nem végezhető.

-Tilos a védett természeti területen tüzet rakni.

-A védett természeti területen gépjárművel közlekedni csak az útként nyilvántartott utakon lehet.

-A védett természeti területen a sátorozás tilos.

-Védett természeti területen sátras ernyő használata  engedélyezett.

-Tilos a védett állatfajok élettevékenységének zavarása.

-A horgászati tevékenység során keletkező hulladékot a horgászhelyről el kell szállítani.

-Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni.

-A Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület horgásztanyája, valamint a Szűkület közötti szakaszon  a tó mindkét oldalán csónakot csak a Sporthorgász Egyesület Dunapataj csónakkikötőjében, valamint a bérelt vízi állásoknál lehet tárolni.

-Csónakrögzítő karókat a vízben hagyni,a horgászhelyet bójával megjelölni tilos.

-Robbanómotoros vízi jármű csak szolgálati célból használható,elektromos csónakmotor használata  engedélyezett.

-A sporthorgászati tevékenységhez kapcsolódóan horgászonként naponta 1 kg dara alapú etetőanyag, és 0,5kg szemes alapú etetőanyag használható fel .

Amennyiben a sporthorgászati tevékenység közben környezetszennyezést(pl. vízszennyezést) észlelnek,úgy a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

A KNP a természetvédelmi érdekeket szolgáló szabályok megszegői ellen szabálysértési eljárást  kezdeményezhet.

A halőr telefonszáma: 06-20-556-2710

Az egyesület adószáma:19975724-1-03

Az egyesület  honlapja: dunapatajishe.extra.hu

A Szelidi-tó víztér kódja:03-013

 

 

 

 

2021.évi

Szelidi-tavi

 

Felnőtt, 3 napos területi horgászengedély

Ára: 11000- Ft

 

Horgászrend

1.Horgászni lehet:

December, január, február hónapokban:   06 órától  18 óráig.

Március1-től  november 30-ig:00  órától 24 óráig.

Fajlagos tilalom süllőre, csukára az országos horgászrend szerint, a többi

halfajra tilalom nincs.

Horgászati tilalmat a vezetőség telepítés,illetve egyéb okokból bármikor elrendelhet meghatározott időre.

Fekete sügér megtartása szigorúan tilos.

Pergető módszerrel történő horgászat során a nem szájba akasztott hal nem tartható

meg, kivéve a busa.

Műcsalival tilos horgászni, pergetni december 1-től   december 31-ig, valamint 

január 1-től február 28-ig.

Twisterező,illetve gumihalazó horgászatnál a  twister fej   tömege max.10 g.,

  1. horog mérete pedig max. 3/0 –ás lehet.

2.Darabkorlátozások felnőtt 3 napos területi horgászengedély esetében:

-5kg-nál nagyobb ponty nem tartható meg, kifogás után azonnal vissza kell engedni

-pontyból  naponta 2 db, 3 nap alatt legfeljebb 4 db tartható meg

-amurból naponta 1 db, 3 nap alatt legfeljebb 2 db tartható meg

-ezzel a horgászjeggyel méretkorlátozással védett halakból  naponta legfeljebb 3 db (azonos fajú halból  legfeljebb 2db) tartható meg

-a 3 nap alatt összesen 6 db méretkorlátozással védett hal tartható meg

A kifogható amur mérete 50 cm.

A kifogható csuka mérete 50 cm.Kuttyogatni 20 óra és 06 óra között tilos.

Vágóhorgot használni tilos.

A  bevetett horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos.Amennyiben a halőr ilyet észlel,első esetben figyelmeztetést ad,második esetben bevonja a területi engedélyt.

 

Az elveszett,ellopott,megrongálódott  területi jegy nem pótolható.

Több napig tartó horgászat esetén a horgász  egy időben legfeljebb 3 napra engedélyezett halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen,vagy a horgászathoz  használt vízi járműben,amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és elkönyvelte a fogási naplóba.

Az a horgász, aki 170 cm-nél nagyobb harcsát fog, azt a halőrnek, valamint egy vezetőségi tagnak bemutatja,majd ezt követően a halat a Szelidi-tóba visszaengedi,kap egy éves Szelidi-tavi horgászengedélyt a következő évre.

Ha valaki 15 kg feletti harcsát fog, és szeretné megtartani, az kizárólag akkor lehetséges, ha a halőrnek, vagy valamelyik vezetőségi tagnak a halat  bemutatja.

Halmérleget minden horgász köteles magánál tartani.

A szerelék csónakkal, illetve egyéb eszközzel  történő behúzása engedélyezett.

Az etetés helye megjelölhető, de kizárólag csőbójával, és a horgászat befejezésekor a bóját ki kell venni.  

A darabkorlátozás,illetve méretkorlátozás alá eső hal becsült tömegét  a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba,jelezve a fogás pontos idejét.(hónap,nap,óra,perc)

A fogási naplóba kizárólag olyan tollal szabad a fogást beírni, amely utólag nem törölhető, nem radírozható.

A csónakos horgász a parton közlekedő halőr felszólítására köteles kikötni ellenőrzés céljából.

A fent nem szabályozott pontokra az országos horgászrend az irányadó.

3. A nádfalba bemenni,az mögött csónakból horgászni tilos.

A horgász  kutyát nem tarthat magánál.

A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani,szemetes helyen horgászni tilos.

A fizető strandok területén egész évben tilos csónakból horgászni a tó teljes keresztmetszetében.

A fizető strandok partjairól  május 1-től szeptember 15-ig horgászni tilos.

A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget,1-9 utcák, Gépállomás ) partjairól június,július,valamint augusztus hónapokban 08 óra,valamint 20 óra között tilos horgászni.

A Sporthorgász Egyesület Dunapataj csónakkikötőjétől a  Tófarkáig  terjedő szakaszon

a parti  horgászhelyek előtt csónakból horgászni tilos még akkor is, ha a parti helyen nem horgászik senki.(A helyet 25m szélességben szabadon kell hagyni.)

A strand területére gépjárművel behajtani egész évben tilos.

Csónakos horgász nem zavarhatja  az elfoglalt parti helyen horgászókat a horgászatban.

A parti horgász a tó felületéből parttól merőlegesen a szemben lévő partig 25m-nél szélesebb sávot nem foglalhat el készségeivel, a csónakos közlekedést nem akadályozhatja.

4.A Szelidi-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében. Védelme érdekében:

-.A horgászati tevékenységhez kapcsolódóan a nád és más vízi növényzet, valamint a sulyom irtása nem végezhető.

-Tilos a védett természeti területen tüzet rakni.

-A védett természeti területen gépjárművel közlekedni csak az útként nyilvántartott utakon lehet.

-A védett természeti területen a sátorozás tilos.

-Védett természeti területen sátras ernyő használata  engedélyezett.

-Tilos a védett állatfajok élettevékenységének zavarása.

-A horgászati tevékenység során keletkező hulladékot a horgászhelyről el kell szállítani.

-Csónakot csak a kijelölt helyen lehet tárolni.

-A Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület horgásztanyája, valamit a Szűkület közötti szakaszon, a tó mindkét oldalán csónakot csak a Sporthorgász Egyesület Dunapataj  csónakkikötőjében, valamint a bérelt vízi állásoknál lehet tárolni.

-Csónakrögzítő karókat a vízben hagyni tilos.

-Robbanómotoros vízi jármű csak szolgálati célból használható,elektromos csónakmotor használata  engedélyezett.

-A sporthorgászati tevékenységhez kapcsolódóan horgászonként naponta 1 kg dara alapú etetőanyag, és 0,5 kg szemes alapú etetőanyag használható fel.

Amennyiben a sporthorgászati tevékenység közben környezetszennyezést(pl. vízszennyezést) észlelnek,úgy a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

A KNP a természetvédelmi érdekeket szolgáló szabályok megszegői ellen szabálysértési eljárást  kezdeményezhet.

A halőr telefonszáma: 06-20-556-2710

Az egyesület adószáma:19975724-1-03

Az egyesület  honlapja: dunapatajishe.extra.hu

A Szelidi-tó víztér kódja:03-013